http://properfekt-msds.pl/
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
Obowiązujące przepisy prawa stawiają przed producentem i importerem środków chemicznych określone obowiązki. Jednym z nich jest przygotowanie dokumentacji, której integralną częścią jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznych, w której należy ująć opis zagrożeń, sposoby zapobiegania im oraz postępowania w sytuacji gdy zagrożenie wystąpi. Twoje produkty również potrzebują takiej karty? Nie zwlekaj i rozpocznij współpracę z profesjonalistami. Dzięki nam karty dla substancji niebezpiecznych produkowanych bądź importowanych przez Twoją firmę będą opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na danym terytorium w oparciu o przedstawioną dokumentację bądź recepturę produktu.
Data utworzenia: 2016-07-20 09:26:36 Wrzucone przez: http://properfekt-msds.pl/

Dodaj komentarz